Noticias

Alquilar una vivienda a un particular o a una empresa para que viva un trabajador. ¿Cuáles son las diferencias y que fiscalidad se aplica en uno u otro supuesto?

 

Informe de la Cambra sobre el mercado de alquiler de vivienda en Barcelona i en Catalunya. Primer semestre 2022

 

Resten aprovades les bases reguladores per la concessió de les subvencions per el pagament del cost del lloguer d'habitatges del mercat privat per a destinar-los a persones en situació d'emergència ec

 

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PERSONES JOVES A CATALUNYA QUE NO SUPERIN ELS 36 ANYS

 
Borsa Immobiliària

Encuentra tu inmueble