Barcelona

Noticias

Alquilar una vivienda a un particular o a una empresa para que viva un trabajador. ¿Cuáles son las diferencias y que fiscalidad se aplica en uno u otro supuesto?

 

Informe de la Cambra sobre el mercado de alquiler de vivienda en Barcelona i en Catalunya. Primer semestre 2022

 

Resten aprovades les bases reguladores per la concessió de les subvencions per el pagament del cost del lloguer d'habitatges del mercat privat per a destinar-los a persones en situació d'emergència ec

 

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PERSONES JOVES A CATALUNYA QUE NO SUPERIN ELS 36 ANYS

 

Cambio de criterios en los requisitos para solicitar responsabilidad patrimonial a la administración pública

 

Suspensió cautelar de la declaració d'àrees de mercat tens d'habitatge de diferents municipis de Catalunya- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- sol·licitada al Tribunal per la Cambra de la Pro

 

Subvencions per la rehabilitació d'edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars a Barcelona. Fons Next Generation

 

PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT I LLANÇAMENTS JUDICIALS

 

Limitació extraordinària renda lloguer

 

BO DEL LLOGUER JOVE. A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURIDICA A CATALUNYA?

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 2

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 1