Barcelona

Noticias

Informe de la Cambra sobre el mercado de alquiler de vivienda en Barcelona i en Catalunya. Primer semestre 2022

 

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PERSONES JOVES A CATALUNYA QUE NO SUPERIN ELS 36 ANYS