Barcelona

Noticias

Alquilar una vivienda a un particular o a una empresa para que viva un trabajador. ¿Cuáles son las diferencias y que fiscalidad se aplica en uno u otro supuesto?

 

Resten aprovades les bases reguladores per la concessió de les subvencions per el pagament del cost del lloguer d'habitatges del mercat privat per a destinar-los a persones en situació d'emergència ec

 

Subvencions per la rehabilitació d'edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars a Barcelona. Fons Next Generation

 

PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT I LLANÇAMENTS JUDICIALS

 

Limitació extraordinària renda lloguer

 

BO DEL LLOGUER JOVE. A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURIDICA A CATALUNYA?

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 2

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 1

 

El control de lloguers com a mesura de la política d'habitatge a Espanya (1920-1976)

 

Informe sobre la normativa d'arrendaments urbans de l'habitatge en un context europeu.

 

El parc de lloguer privat a la política de l'habitatge. Estudi de cas de quatre països

 

Informe de la Cámara sobre alquiler de vivienda en Barcelona y en Cataluña. Año 2020