Barcelona

18/05/2022

El parc de lloguer privat a la política de l'habitatge. Estudi de cas de quatre països

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona acaba de publicar el document “El parque de alquiler privado en la política de vivienda. Estudio de caso de cuatro países”, de Chistine Whitehead i altres autors. Aquest document és una traducció dels capítols 2, 3, 4 i 5 de la versió original en anglès publicada pel Knowledge Centre for Housing Economics, del Cambridge Centre for Housing and Research i de la LSE London.

L’informe ens permet conèixer quines són les característiques del mercat de lloguer privat a diferents països d’Europa amb recorreguts i polítiques diferenciades al llarg de la seva història, així com la tipologia de població que hi viu, la quantitat i qualitat d’aquests habitatges o la facilitat en l’accés. En concret, s’analitzen en profunditat països com Alemanya i Anglaterra, fent també referència a Països Baixos i Dinamarca.
També es fa èmfasi en les polítiques que han restringit o beneficiat el desenvolupament d’aquest sector de lloguer privat en els diferents països, amb les dificultats que han comportat les diferents regulacions.

Amb aquest informe la Cambra vol col·laborar al debat de la política d’habitatge i aportar dades sobre el sector privat de l’habitatge en arrendament a diferents països d’Europa, per poder aclarir com han afectat les diferents polítiques, i si aquestes podrien ser d’utilitat en el nostre territori.

 

Veure contingut