Barcelona

27/10/2022

Llogar un habitatge a un particular o a una empresa perquè hi visqui un treballador. Quines són les diferències i quina fiscalitat s'aplica en un o l'altre supòsit?

De ben segur que sovint ens han sorgit dubtes sobre les diferències existents entre arrendar un habitatge a un particular o a una empresa perquè ho destini a residència d’un treballador, sobre tot, davant d’Hisenda, ja que les obligacions i beneficis fiscals de l’arrendador variaran segons  un supòsit o l’altre. Exposem a continuació aquestes diferències:

Més informació