Barcelona

23/09/2022

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PERSONES JOVES A CATALUNYA QUE NO SUPERIN ELS 36 ANYS

A).- ANTECEDENTS.

El dia 13 de setembre de 2.022, la Generalitat va aprovar les bases reguladores de les subvencions per el pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o d’habitació per a persones joves i tres dies desprès, es a dir, el dia 16 de setembre, s’ha obert la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions. Aquesta convocatòria ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 23 de setembre i entrarà en vigor el dia 24 del mateix mes.

Document