Barcelona

04/07/2022

Subvencions per la rehabilitació d'edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars a Barcelona. Fons Next Generation

A.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA. El dia 27 de juny de 2.022 va sortir publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació de la convocatòria de subvencions per actuacions de millora d’eficiència energètica en els edificis de tipus residencial i habitatges, així com l’impuls per l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació, pel municipi de Barcelona.

Les actuacions subvencionables amb la present convocatòria es corresponen als programes que, a continuació, s’indiquen:

Més informació