Barcelona

19/12/2016

Valoració índex preus habitatge – INE 3T 2016

La recent publicació de l’Índex de Preus per l’INE confirma la tendència a l’alça dels preus dels habitatges, tant a nivell nacional com en el mercat de Catalunya.

L’índex contempla el mercat en general, habitatge nou i de segona mà.

En quant a l’índex general a nivell nacional, s’observa una recuperació del 10,74% respecte als seus mínims del 1T 2014, si bé encara està un 30,51% per sota del màxim assolit el 3T 2007. Recordem que des del seu màxim l’índex va descendir un 37,25% fins a frenar-se el seu mínim. En els últims 12 mesos l’increment ha augmentat del 4,019% i del 4,074% en el que va d’any.

L’habitatge nou ha recuperat un 15,36% des dels seus mínims de 2T 2013 encara que està un 21,67% per sota del màxim del 3T del 2008. En els últims 12 mesos ha augmentat un 7,25% i el que va d’any un 3,49%.

A Catalunya el comportament és similar, des dels seus màxims els índex van descendir un 46,63%, 42,44% i 49,99% a nivell general, habitatge nou i segona mà respectivament. Des dels mínims l’índex s’ha recuperat un 15,50%, 27,91% i 15,01%, respectivament. I els últims 12 mesos un 6,63%, 8%12% i 6,48%.

Com podem veure la recuperació dels preus és general, si bé encara destaca l’obra nova respecte de la segona mà.

En aquest sentit, l’habitatge nou va patir un descens menor des dels seus màxims i està beneficiant-se d’una recuperació més ràpida dels seus mínims.

Durant la bombolla immobiliària els habitatges de segona mà van incrementar el seu preu en moltes ocasions de forma indiscriminada, sense importar-ne el seu estat, antiguitat o ubicació. Això va provocar una caiguda de preus molt brusca quant el mercat es va ajustar ja que, aleshores sí, es van valorar aquestes circumstàncies particulars.

Actualment el comprador és exigent i valora adientment les característiques de l’immoble. En aquest sentit, el mercat de l’habitatge usada presenta una important dispersió en quant a ubicació, antiguitat i estat pel què la seva recuperació és més lenta que el de l’habitatge nou que és més homogeni en el seu conjunt.

En la mesura en què l’habitatge nou esgoti el seu recorregut a l’alça, accelerarà la recuperació de l’habitatge usat com a alternativa.

El cicle alcista del preu de l’habitatge pot continuar mentre la recuperació econòmica es mantingui, els tipus d’interès continuïn en mínims històrics i el preu de l’habitatge segueixi sent raonable.