Barcelona

Notícies

Llogar un habitatge a un particular o a una empresa perquè hi visqui un treballador. Quines són les diferències i quina fiscalitat s'aplica en un o l'altre supòsit?

 

Informe de la Cambra sobre el mercat de lloguer d'habitatge a Barcelona i a Catalunya. Primer semestre 2022

 

Resten aprovades les bases reguladores per la concessió de les subvencions per el pagament del cost del lloguer d'habitatges del mercat privat per a destinar-los a persones en situació d'emergència ec

 

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PERSONES JOVES A CATALUNYA QUE NO SUPERIN ELS 36 ANYS

 

Canvi de criteris en els requisits per sol·licitar responsabilitat patrimonial a l'Administració Pública

 

Suspensió cautelar de la declaració d'àrees de mercat tens d'habitatge de diferents municipis de Catalunya- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- sol·licitada al Tribunal per la Cambra de la Pro

 

Subvencions per la rehabilitació d'edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars a Barcelona. Fons Next Generation

 

PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT I LLANÇAMENTS JUDICIALS

 

Limitació extraordinària renda lloguer

 

BO DEL LLOGUER JOVE. A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURIDICA A CATALUNYA?

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 2

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 1