Barcelona

Notícies

Informe de la Cambra sobre el mercat de lloguer d'habitatge a Barcelona i a Catalunya. Primer semestre 2022

 

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PERSONES JOVES A CATALUNYA QUE NO SUPERIN ELS 36 ANYS