Barcelona

Notícies

Canvi de criteris en els requisits per sol·licitar responsabilitat patrimonial a l'Administració Pública

 

Suspensió cautelar de la declaració d'àrees de mercat tens d'habitatge de diferents municipis de Catalunya- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- sol·licitada al Tribunal per la Cambra de la Pro

 

Subvencions per la rehabilitació d'edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars a Barcelona. Fons Next Generation