Barcelona

Notícies

Llogar un habitatge a un particular o a una empresa perquè hi visqui un treballador. Quines són les diferències i quina fiscalitat s'aplica en un o l'altre supòsit?

 

Informe de la Cambra sobre el mercat de lloguer d'habitatge a Barcelona i a Catalunya. Primer semestre 2022

 

Resten aprovades les bases reguladores per la concessió de les subvencions per el pagament del cost del lloguer d'habitatges del mercat privat per a destinar-los a persones en situació d'emergència ec

 

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER PERSONES JOVES A CATALUNYA QUE NO SUPERIN ELS 36 ANYS

 

Canvi de criteris en els requisits per sol·licitar responsabilitat patrimonial a l'Administració Pública

 

Suspensió cautelar de la declaració d'àrees de mercat tens d'habitatge de diferents municipis de Catalunya- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- sol·licitada al Tribunal per la Cambra de la Pro

 

Subvencions per la rehabilitació d'edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars a Barcelona. Fons Next Generation

 

PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT I LLANÇAMENTS JUDICIALS

 

Limitació extraordinària renda lloguer

 

BO DEL LLOGUER JOVE. A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURIDICA A CATALUNYA?

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 2

 

LA INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS CATALANES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS URBANS. QUINA LLEI S’HA D’APLICAR ARA? PART 1

 

El control de lloguers com a mesura de la política d'habitatge a Espanya (1920-1976)

 

Informe sobre la normativa d'arrendaments urbans de l'habitatge en un context europeu.

 

El parc de lloguer privat a la política de l'habitatge. Estudi de cas de quatre països

 

Informe de la Cambra sobre lloguer d’habitatge a Barcelona i a Catalunya. Any 2020

 

Sistema de control de preus de lloguer d’habitatges a Suècia i prejudicis que genera

 

Sistema de control de preus de lloguer d’habitatges a Suècia i prejudicis que genera

 

El control dels lloguers i la incidència sobre el mercat de l'habitatge

 

El lloguer d'habitatge puja el 8% a Barcelona, fins a 767 € al mes

 

La Cambra crea una Oficina Técnica para dar servicios integrales

 

Alternatives al control dels lloguers

 

Devolució Clàusules Sòl

 

Entrevista Joan Ràfols

 

Les Balears, Madrid i Catalunya lideren l’augment dels preus dels pisos

 

Valoració índex preus habitatge – INE 3T 2016

 

Modificacions en la Llei sobre emergència en l’àmbit de l’habitatge

 

Òscar Gorgues, nuevo gerente

 

Notas a la estadística de hipotecas-INE septiembre 2016

 

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

 

Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles a la ciutat de Barcelona