Barcelona

Administració de Finques

Gestió de Patrimonis i Administració de Finques en règim de lloguer

La Cambra facilita als propietaris als quals administra el lloguer de les seves finques l’accés on-line al seu estat de comptes i documentació electrònica.

Gestió de lloguers / Accés online

La Gestió de Patrimonis és la principal raó de ser de la Cambra. La revaloració i la rendibilitat de les propietats immobiliàries és l’objectiu fixat pel nostre Departament d’Administració de lloguers.

Treballem en quatre fronts:

– La gestió econòmica, vetllant pels ingressos a través d’una gestió activa sobre les rendes i control de les despeses avaluant la seva conveniència

– El manteniment dels immobles. El manteniment preventiu garanteix un estat òptim permanent de l’edifici i el manteniment correctiu actua davant les incidències imprevistes

– La gestió administrativa, cuidant la relació amb els llogaters i els aspectes legals i administratius dels immobles davant de tercers i de les Administracions

– La gestió comercial, optimitzant l’ocupació dels immobles a rendes de mercat

Per aconseguir-ho comptem amb un equip professional multidisciplinari:

– Els administradors gestionen el dia a dia dels immobles, atenen els propietaris i llogaters i resolen les incidències econòmiques i administratives

– Els tècnics actuen sobre el manteniment dels immobles i assessoren la propietat respecte les intervencions que puguin ser necessàries. L’equip tècnic de la Cambra està especialitzat en la redacció i direcció de projectes de manteniment i conservació d’edificis.

– Els serveis jurídics redacten els contractes de lloguer i actuen, entre d’altres, sobre resolució de contractes, desnonaments i recuperació d’habitatges, fiscalitat immobiliària i, arribat el cas, a la seva defensa o reclamació davant dels tribunals.

– Els tècnics comercials gestionen la comercialització dels immobles amb l’objectiu d’aconseguir mínima desocupació, rendes de mercat i llogaters solvents

I recordi que les despeses d’administració són 100% deduïbles a la Declaració de la Renda!

Per a més informació:
Tel: 93 834 46 39  ·   finques@cpubcn.com