Barcelona

Agència Immobiliària

Amb la garantia d’una entitat de prestigi i confiança

Venda d’habitatges: 93 295 49 06  ·  venda@cpubcn.com

Gestionem la venda del seu habitatge de forma metòdica i eficient. Un equip professional expert a la seva disposició per donar valor al seu patrimoni.

Iniciem la gestió valorant l’immoble i comprovant les dades registrals i urbanístiques. Això ens permet definir el preu de mercat, preparar la informació comercial i dissenyar el pla de comunicació.

Atenem la demanda informant i visitant l’immoble, entregant un dossier personalitzat de l’habitatge i resolent qualsevol dubte que pugui sorgir.

Amb el suport del Departament Jurídic de la Cambra, preparem la documentació necessària per formalitzar l’operació acompanyant en tot moment els clients fins a la signatura de l’escriptura pública.

Lloguer d’habitatges: 93 295 49 08  ·  borsa@cpubcn.com

Gestionem el lloguer del seu habitatge de forma ràpida i segura. Un equip professional expert a la seva disposició per donar rendibilitat al seu patrimoni.

Iniciem la gestió valorant l’immoble. Això ens permet definir la renda de mercat, preparar la informació comercial i dissenyar el pla de comunicació.

Atenem la demanda informant i visitant l’immoble, entregant un dossier personalitzat de l’habitatge i resolent qualsevol dubte que pugui sorgir. Cuidem especialment de verificar la solvència del futur llogater.

Amb el suport del Departament Jurídic de la Cambra, preparem el contracte de lloguer i la seva signatura. Finalment, formalitzem el contracte amb la gestió de la fiança, el registre i la liquidació de l’ITP.

La Cambra dóna especial importància al redactat del contracte de lloguer. Lluny de treballar amb un redactat estàndard, el nostre equip jurídic personalitza les clàusules per tal d’establir un marc legal més definit, segur i clar per a totes les parts.

Opcionalment, podem gestionar-li una assegurança de rendes i gaudirà de les primes especials de la Cambra.


Per a més informació:

Venda: 93 295 49 06  ·  venda@cpubcn.com
Lloguer: 93 295 49 08  ·  borsa@cpubcn.com