Barcelona

Contractes

Tota classe de contractes referits a immobles

Els serveis jurídics de la Cambra preparen, redacten o revisen tota classe de contractes referits a immobles i d’acord amb les característiques de cada cas.

Sigui soci o no, pot accedir a aquest servei amb atenció personalitzada a les oficines de la Cambra amb horari de visites concertat. Per sol·licitar visita, truqui al telèfon 932 954 903.

Redacció de Contractes:

  • Contractes d’arrendament urbà (habitatge, oficina, local…)(*)
  • Contractes de compra-venda
  • Contracte d’arres previ al contracte de compra-venda
  • Contracte d’un habitatge en edifici en construcció
  • Contracte de compra-venda d’un habitatge hipotecat
  • Contracte d’arrendament d’habitatge o local amb opció de compra
  • Contracte d’opció de compra sobre un habitatge
  • Contracte de permuta immobiliària

(*) A la Cambra, com entitat col·laboradora de l’INCASÒL, podrà dipositar la fiança que marca la Llei sense cap més tràmit.

Revisió de Contractes:

A part de la redacció de contractes d’arrendament urbà i d’altres contractes relacionats amb el sector immobiliari, els advocats de la Cambra també revisen qualsevol contracte de contingut immobiliari que hagi de signar.

 

Per a més informació:

Email: djuridic@cpubcn.com
Telèfon: 932.954.903