Barcelona

Operacions de finançament immobiliari

  1. Disseny d’operacions de finançament immobiliari i assessorament en el finançament de projectes immobiliaris
  2. Estructures de titulació d’actius immobiliaris
  3. Operacions de venda i lloguer amb opció a compra
  4. Compra de deute d’empreses amb problemes de pagament garantida per béns immobiliaris
  5. Refinançament i reestructuració de deute
  6. etc.