Barcelona

Comunitats de Propietaris

El líder en gestió de Comunitats de Propietaris

Entenem la gestió de Comunitats de Propietaris com alguna cosa més que una simple administració. Un servei integral, creant convivència, donant tranquil·litat i amb un cost competitiu.

Pensant en el que millor els convingui, presentem dues alternatives:

– Gestió de Comunitats, un servei integral amb totes les cobertures.

– Línea d’Assessorament, per a les Comunitats que no tenen contractat un servei d’administració o que volen disposar sempre d’una segona opinió independent respecte als temes tècnics i legals que els afecten.

– Auditoria / Consultoria, per aquelles Comunitats de Propietaris que vulguin disposar d’un Dictamen Jurídic Econòmic on s’analitzin tant els comptes de la Comunitat, com al compliment de totes les seves obligacions, o aquelles Comunitats que vulguin garantir la celebració de Juntes amb l’assistència legal necessària.


Per a més informació:
Tel: 93 295 49 01  ·  finques@cpubcn.com